• تعداد بازديد :
  • شنبه 1381/06/16
  • تاريخ :

دبیر اولین جشنواره موسیقی عشایر ایران

عشق به سرزمین و اعتقادات مذهبی در فرهنگ عشایر نهفته است .

جشنواره موسیقی عشایر ایران محلی برای آشنایی ایل های مختلف با یکدیگر و تقویت فرهنگ ملی است .

جهانگیر نصر اشرفی دبیر اولین جشنواره موسیقی عشایر ایران (کوچ) با بیان این مطلب گفت : " در فرهنگ عشایر ایران بخش عظیمی از تاریخ ملت ، زیبایی شناسی ، عشق به سرزمین و اعتقادات مذهبی نهفته است و صدها نغمه اعتقادی در ذهن و حافظه پویای عشایر است که درهیچ سند مکتوبی وجود ندارد . "

اشرفی در ادامه افزود : " طی چند سال گذشته با تحقیقات ، پژوهشها و سفرهایی به مناطق مختلف کشور ، هنرمندان عشایر - با توجه به دانش و توانایی آنها برای شرکت در جشنواره - شناسایی شدند، هرچند به خاطرتعداد زیاد هنرمندان در کشور وظرفیت محدود جشنواره ممکن است همه هنرمندان شایسته در جشنواره حضور نداشته باشند . "

اشرفی درباره نحوه برگزاری جشنواره گفت : فرهنگ عشایر ناشی از شرایط تاریخی است و چون ایل های مختلف متفاوت هستند ، جشنواره به صورت مسابقه برگزار نمی شود و اصولا مرکز موسیقی حوزه هنری سیستم مسابقه ای برای موسیقی نواحی ایران را مناسب نمی داند بلکه هدف را آشنایی عشایر با یکدیگردانسته و هر هنرمند را نماینده فرهنگی ایل خود در جشنواره می داند . گفتنی است اولین جشنواره موسیقی عشایر ایران با عنوان « کوچ » توسط مرکز موسیقی حوزه هنری و با مشارکت استانداری لرستان از

28 تا 30 شهریورماه

در

قلعه فلک الافلاک خرم آباد

برگزار می شود .
UserName