• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1383/05/26
  • تاريخ :

اخبار ادبی وهنری 27 مرداد ماه 1383

درگذشت برنده جایزه ادبیات نوبل

فهرست اسامی برندگان جوایز نوبل ادبی(برحسب نام ) و(برحسب سال)

 ورشو ـ چسلاومیلوژ برنده‎‎ لهستانـی‎ جـایـزه نوبل‎ در بخش‎ ادبیات‎‎ درگذشت.

میلوژ كه در سال‎1980 موفق‎ به‎‎ دریافت‎‎ جایزه ادبیات نـوبـل‎ شده‎ بود درسن‎‎93 سالگی‎ درلهستان درگذشت‎. وی‎ در آن‎‎ سال‎ به‎‎ علت‎ نوشتن مطالبی‎ درباره جنبش‎ همبستگی‎‎ كه‎‎ حكومت‎ كمونیـستـی را بـه چالش‎ می‎كشید،این‎ جایزه‎ را دریافت‎ كرد.

UserName