• تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1384/03/17
  • تاريخ :

بدترین چیزی که در دل ها جایگزین می شود...

اندرزهای دینی ( قسمت بیست و چهارم)

1. بدترین چیزی كه در دل جایگزین می شود كینه توزی است .

2. زیاد فكر و اندیشه كردن ، انسان را از گرفتاری ها بركنار می دارد .

3. انسان با احسان ، دل ها را تسخیر می كند .

4. به هر كه خرد داده اند ، رستگاری یافته است.

5. نشانه ی نادانی ، خودپسندی  است .

6. پوزش و عذرخواهی ، دلیل خردمندی است .

7. استوارترین پایه هر كار، خرد است .

8. غمی مانند غم قرض نیست و دردی مانند درد چشم نباشد .

9. هیچ پدری مالی بهتر از ادب خوب به فرزندش نداده است.

10. همنشینی با دوست خردمند ، زندگی بخش روح و روان است .

 انسان با احسان ، دل ها را تسخیر می كند .

11. خدا  بنده ی مؤمن و پیشه ور را دوست می دارد.

12. با خردمندان مشورت كن تا از لغزش و پشیمانی ایمن گردی .

13. بدترین مردم كسی است كه به دیگران ستم و تعدی می كند .

14. كلید فقر ، بد فكری است .

15. خاموشی، سبب رستگاری و تندرستی است .

16. پرخوری مایه قساوت دل است .

17. بی اندازه و بیجا خرج كردن ، مایه فقر است .

18. حُسنِ ادب سبب پاكیزگی اخلاق  است .

19. سحرخیز باشید كه در سحرخیزی بركت است .

20. یكدیگر را ببخشید ، تا كینه  ها از میان برخیزد .

بخش اجتماعی سایت تبیان

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName