• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1388/11/19
  • تاريخ :

توت سیاه

توت سیاه

میوه این گیاه دارای مزاجی سرد و خشک و قابض است . مدر صفرا، رادع و از بین برنده ورمهای گرم حلق و حنجره و مانع ریختن مواد حار از سر و ایجاد ورم حلق و زبان و سایر اعضاء بدن می باشد میوه آنرا هم بصورت تازه مصرف می کنند و هم خشک کرده و بصورت پودر در آورده و این پودر را جهت بیماریهای حلق و زبان و زخمهای بد دهان که از حرارت باشند مصرف می کنند .

از کتاب خواص میوه ها و گیاهان در درمان بیماریها / حسین غفرانی

برای خرید کتاب خواص میوه ها و گیاهان در درمان بیماریها کلیک کنید.

تنظیم: آقایی


برای خرید کتب خانواده کلیک کنید.

برای خرید کتب روانشناسی کلیک کنید.

برای خرید از فروشگاه اینترنتی کلیک کنید.

 

UserName