• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1384/01/30
  • تاريخ :

این بار نوبت تیم هاى پایه شد

درگیرى مقابل ساختمان پرسپولیس


بحران تیم هاى پایه پرسپولیس وارد مرحله تازه یى شد. ظهر دیروز قرار بود جلسه یى بین پازوكى مدیر تیم هاى پایه پرسپولیس و خطیب مدیرعامل این تیم برگزار شود كه به علت مشكلات شخصى طرفین این جلسه برگزار نشد تا مشكل بى پولى تیم هاى پایه این تیم كماكان به قوت خود باقى بماند.بازیكنان تیم هاى نوجوانان، جوانان و امید پرسپولیس در كنار مربیان حدود سه سال است كه از باشگاه پول كافى دریافت نكرده اند و با مشكلات بسیارى دست به گریبان هستند.بر همین اساس دیروز بازیكنان تیم هاى جوانان و امید پرسپولیس مقابل باشگاه پرسپولیس تجمع كرده بودند تا وضعیت حق و حقوقشان مشخص شود. در این بین حتى یكى از بازیكنان تیم هاى پایه پرسپولیس با یكى از نگهبانان باشگاه درگیر شد كه این درگیرى منجر به شكسته شدن شیشه هاى ساختمان باشگاه شد. همین قضیه پاى نیروى انتظامى را به میان كشید و یكى، دو نفر دستگیر شدند تا شب را در بازداشت سپرى كنند. این اتفاق در حالى رخ داد كه چند روز قبل هم بازیكنان تیم هندبال پرسپولیس جلوى ساختمان باشگاه تجمع كرده بودند اما هیچ نتیجه یى نگرفتند.

UserName