• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1384/01/28
  • تاريخ :

پیشنهادمسئولان تیم ملی تکواندو پرتغال‎ به‎ ساعی‎


مادرید ـ مسئولان‎‎ فدراسیون تكواندوی‎ پرتغال‎ خواستار حضور هادی‎ ساعی‎‎ به‎ عنوان‎ سرمربـی در تیمشان‎ شدند.

به‎ گزارش‎ واحـد مـركـزی‎ خبـر, رئیـس‎ فدراسیون‎ تكواندوی‎ پرتغال‎ با مراجعـه‎‎ بـه هادی‎‎ ساعی‎ خواستـار حضـور وی بـه‎ عـنـوان‎ سرمربی‎‎ در تیم‎ ملی كشورش‎ شد.

ساعی‎ نیز پاسخ‎ به‎‎ درخواست‎ وی‎ را بـه سـالهـای‎ آینـده‎ و پـس‎ از خـداحـافـظی‎ از رقابتهای‎ ملی‎ موكول‎ كرد.

پیش‎ از این‎ مقامات‎ ایرلندی‎ خواستار حضور ساعی‎‎ در تیم‎ ملی كشورشان‎ شده‎ بودند.

UserName