• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1384/01/25
  • تاريخ :

آغاز پیكار تكواندو كاران‎ در مادرید


وب سایت رسمی مسابقات جهانی تکواندو اسپانیا - مادرید

WWW.MADRIDTKD2005.COM

وب سایت فدراسیون جهانی تکواندو

WWW.WTF.ORG

مادرید ـ رقابت‎ های‎‎ تكواندوی قهـرمـانـی‎ مردان‎‎‎‎ جهان و دهمین دوره‎ قهرمـانـی‎ زنـان جهــان‎ از دیروز بـا شــركـــت‎ ورزشكــاران‎ 120 كشور در اسپانیـا آغـاز می‎ شود.

به‎‎‎ گزارش‎ واحد مركزی‎ خبـر, سه شنبـه شـب‎ مـراسـم‎ قـرعـه‎ كشــی‎‎ و وزن‎ كــشـــی بـرگزار شـد و حسن‎ ذوالقدر سرمربی‎‎ تیم‎ملی تكواندوی‎ ایران‎ با ابراز رضایت‎ از قـرعـه‎ تكواندوكاران‎‎‎ ایـران گفت‎: بازیكنان ما با قرعه‎‎ مناسبـی‎ روبـرو شدهاند و تنها هـادی‎ ساعی‎‎‎ و مرتضی رستـمـی بـا حـریفـان‎ قـدری‎ مسابقه‎ خواهند داد.

هادی‎ ساعـی‎‎ ســرگــروه‎ تیــم‎ مـلــی تكـوانـدوی‎ كشورمان‎ كه‎ از بند مصـدومـیـت‎ رهایی‎ یافتـه‎, قراراست‎ در نخستیـن‎ دیـدار با حریفـی‎‎ از كشور استونی مبارزه‎ كند.

UserName