• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • 2153
  • سه شنبه 1384/1/23
  • تاريخ :

اوضاع ملتهب مسجد الاقصی


بیت المقدس-هـزاران‎ صهیونیست‎ در بیرون‎‎ از صحـن مـسجـد تجـمـع‎ كرده‎انـد و در پی‎ فرصت‎ هسـتنـد تـا بـرای‎ عملی‎‎ كردن‎ هدف‎ شـوم‎ خـود یعنی تخـریـب‎ نخستین‎‎ قبله‎‎‎ گاه مسلمـان به مسجـدالاقـصـی‎ یورش‎ بردند.

پلیس‎ رژیم‎ اسرائیل‎ مدعی‎است‎ ,مانع‎ از عملی‎ شدن‎ تصمیم‎ صهیونیستها خـواهـد شــد, امـا, برخی‎ منابع‎ اعلام‎ كـردنــد, شــارون‎ كـه‎‎‎‎ روز یكشنبه بـه آمـریكـا رفتـه بـرای‎ گرفتن‎امتیاز, صهیونیستها را برای‎ حمله‎‎ به مـسجـدالاقصـی‎ تشویق‎ كرده‎ است‎.

روز یكشنبه‎ نیز 10 هزار فلسطینی‎ نیز برای‎ دفاع از این‎‎‎ مكان مقـدس‎ در بـیــرون مـسجـد اجتماع كرده‎ و برخـی‎ نیـز خـود را داخل‎ صحـن‎ مسجد الاقصی‎ رسانده‎ اند.

گزارشهای‎ دریافتـی‎ از بیـت‎ المـقـدس‎ همچـنیـن‎‎ حاكی‎‎ است‎, جوانان فلسطینی كه‎تلاش‎ می‎‎كردنــد وارد صحـن‎ مـسجـدالاقصـی شـونـد بانیروهای‎ پلیـس‎ رژیم‎ اسراییل‎ درگیرشدند.

هـزاران‎ فـلسـطینـی‎ در حمــایــت‎ از مـسجـدالاقصـی‎ تظاهرات‎ كردند و برنامه‎ریزی‎ رژیم‎ اسرائیل‎ را برای‎ حمله‎‎ به مسجدالاقصـی‎ محكوم‎ كردند.

در شهر صیدا در جنوب‎ لبنــان‎ نـیــز هـزاران‎‎ آواره‎‎ فلسطینی‎ در اردوگـاه عـیـن الحلوه‎‎‎ بـه نشانه حمایت‎ از مسجـد الاقـصـی‎ تظاهرات‎ كردند و آمادگی‎ خودرابـرای‎ دفـاع از مقدسات‎ اسلامی‎‎ به‎‎ ویژه مسجد الاقصی اعلام‎ كردند.

درشهر اسكندریه‎ مصر هم‎, دانشجـویـان‎ بـرضـد طرح‎ صهیونیستهـا بـرای‎ حـملـه‎‎ بـه مسجـدالاقصـی‎ تظاهرات‎‎ كردند و از دولتهـای‎ عرب‎ خواستنـد در كنار ملت‎ فلسـطیـن‎ قـرار گیرند و هر گونه‎ عادی‎‎ سازی روابط با رژیم‎ صهیـونیـستـی‎ را متوقف‎ كنند.

آتش سوزی مسجد الاقصی به دست صهیونیست ها

آتش سوزی مسجد الاقصی به دست...

آتش سوزی مسجد الاقصی به دست صهیونیست ها
مسجدالاقصی را دریابید

مسجدالاقصی را دریابید

مسجدالاقصی را دریابید
روزي اگر سنگ هاي دنيا تمام شد

روزي اگر سنگ هاي دنيا تمام شد

روزي اگر سنگ هاي دنيا تمام شد
شکنجه‌ی کوچک ترین اسیرجهان

شکنجه‌ی کوچک ترین اسیرجهان

شکنجه‌ی کوچک ترین اسیرجهان
UserName