• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 5244
 • دوشنبه 1381/7/22
 • تاريخ :

سر بریده

سرتراشی روزی سرخواجه ای می تراشید . ناگاه ، دست او بلرزید وسرخواجه ببرید .

فریاد داشت که ای مردک ! سرمرا ببریدی !

گفت : خاموش باش که سربریده سخن نگوید !

گلشن لطائف

UserName