• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1383/12/27
  • تاريخ :

ناكاتا سلاح‎ زیكو در بازی‎ با ایران‎


توكیو ـ رسانه‎‎ های‎ ژاپنی‎‎ از هیـده تـوشـی ناكاتا بازیكن‎ خط میانی‎‎ تیم‎ ملی فـوتبـال‎ ژاپن‎‎‎ به‎ عنوان سلاح‎ زیكو مربی‎‎ برزیلی ایـن تیم‎‎ در بازی‎ با ایران‎ نام بردند.

روزنامه‎‎‎ یومیوری‎ با اشاره به حـضـور ناكاتا در اردوی‎‎‎ زیكو برای بازی با ایران‎ گـزارش‎ داد كـه‎‎ نـاكـاتـا پـس‎ از 11 مـاه دوبـاره‎‎ بـه تیم‎ ملی‎‎ ژاپن‎ باز می گردد.

یومیوری‎‎ نوشت‎: بازی با ایران‎ كـه‎ در خانه‎‎ حریف‎ برگزار می‎ شود مهمترین‎ مسابقـه تیـم‎ ملی‎ فوتبــال‎ ژاپــن‎‎ در میــان شــش‎ مسـابقـه‎ مقدماتی‎‎ جام‎ جهانی است‎ .

روزنامه‎‎ سانكی‎ هم‎ در این‎ زمــیـنــه نـوشـت‎: زیكو بـرای‎‎ بـازی بـا ایـران‎ شـش‎ بازیكن‎ ژاپنی‎‎ كه‎ در اروپا بازی‎ می كنند را فـراخـوانـده‎ است‎.

سانكی‎ افزود: زیكو بر این‎ هـدف‎ اسـت‎ كـه‎‎‎ در بازی‎ با ایران‎ پیروز شــده و ســه امـتیـاز به‎ دست‎ بیاورد.

UserName