• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 5499
 • پنج شنبه 1383/12/27
 • تاريخ :

ناكاتا سلاح‎ زیكو در بازی‎ با ایران‎


توكیو ـ رسانه‎‎ های‎ ژاپنی‎‎ از هیـده تـوشـی ناكاتا بازیكن‎ خط میانی‎‎ تیم‎ ملی فـوتبـال‎ ژاپن‎‎‎ به‎ عنوان سلاح‎ زیكو مربی‎‎ برزیلی ایـن تیم‎‎ در بازی‎ با ایران‎ نام بردند.

روزنامه‎‎‎ یومیوری‎ با اشاره به حـضـور ناكاتا در اردوی‎‎‎ زیكو برای بازی با ایران‎ گـزارش‎ داد كـه‎‎ نـاكـاتـا پـس‎ از 11 مـاه دوبـاره‎‎ بـه تیم‎ ملی‎‎ ژاپن‎ باز می گردد.

یومیوری‎‎ نوشت‎: بازی با ایران‎ كـه‎ در خانه‎‎ حریف‎ برگزار می‎ شود مهمترین‎ مسابقـه تیـم‎ ملی‎ فوتبــال‎ ژاپــن‎‎ در میــان شــش‎ مسـابقـه‎ مقدماتی‎‎ جام‎ جهانی است‎ .

روزنامه‎‎ سانكی‎ هم‎ در این‎ زمــیـنــه نـوشـت‎: زیكو بـرای‎‎ بـازی بـا ایـران‎ شـش‎ بازیكن‎ ژاپنی‎‎ كه‎ در اروپا بازی‎ می كنند را فـراخـوانـده‎ است‎.

سانكی‎ افزود: زیكو بر این‎ هـدف‎ اسـت‎ كـه‎‎‎ در بازی‎ با ایران‎ پیروز شــده و ســه امـتیـاز به‎ دست‎ بیاورد.

UserName