• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1383/12/24
  • تاريخ :

بر پرده سینماهای تهران


* گل یخ (كیومرث پوراحمد): فرهنگ1 ، شهر قشنگ، آفریقا، بلوار، ایران 1 ، آستارا، پارس 1، تهران 1،شاهد، فلسطین 1، ملت، اروپا، سپیده 1و المپیا. 

* مجردها (اصغر هاشمی): آسیا، قدس، ایران 3، شقایق و بهمن. 

* سیمای زنی در دولت (علی مصفا): فرهنگ2، ایران 2 و فلسطین 2 

* صبحانه برای دو نفر (مهدی صباغ زاده): سروش، بهمن، استقلال، شاهد، گلریز، فلسطین ? و جوان. 

* وعده دیدار (جمال شورجه): عصر جدید1، صحرا، مركزی، موزه سینما، قیام، ناهید و ماندانا. 

* دوئل (احمدرضا درویش): مركزی.

* رسم عاشق كشی (خسرو معصومی): شهر تماشا 1، سعدی، پایتخت و سپیده. 

* قدمگاه (مهدی عسگرپور): شهر تماشا 2، كارون و ایران 3 

* مهمان مامان (داریوش مهرجویی): رنگین كمان، پیام، انقلاب و حافظ.

* مادیان (علی ژكان): عصرجدید 2. 

* خوابگاه دختران : مركزی 1، شیدا، پارس 2، جی1،  تهران2، دهكده المپیك و عصرجدید 3. 

* بله برون: جمهوری، جی و فردوسی. 

* تارا و تب فوت فرنگی: شهرقشنگ. 

* قطار كودكی: سینما كانون. 

UserName