• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1383/12/13
  • تاريخ :

همایش نكوداشت حكیم سنایی غزنوی


همایش نكوداشت حكیم سنایی غزنوی 29فروردین در دانشگاه تربیت معلم تهران برگزار می شود.

همشهری- علی اصغر محمدخانی؛ دبیر شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی ضمن اعلام این خبر به همشهری گفت: در این همایش كه با همكاری دانشگاه تربیت معلم و شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی برگزار می شود. محققان و پژوهشگرانی چون دكتر اصغر دادبه، دكتر میرجلال الدین كزازی، دكتر محمدجعفر یاحقی، دكتر محمدرضا راشد محصل، دكتر مریم مشرف، دكتر مریم حسینی، دكتر مهدی زرقانی، دكتر اسحاق طغیانی، دكتر محمدكاظم كهدویی، دكتر محمود فتوحی و... آخرین پژوهش های خود را درباره سنایی ارائه می كنند.

همچنین از سنایی پژوهان خارجی همچون بواتاس، منگینی و اسموژسكی نیز دعوت شده است.

دبیر شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی به محورهایی كه در این همایش مطرح می شود اشاره كرد و گفت: صاحبنظران در این همایش به جایگاه سنایی در ادبیات عرفانی ، مبانی عرفان مولانا  در مثنوی های سنایی، غزل های قلندری سنایی، خردگرایی سنایی، سمبولیسم عرفانی در شعر سنایی، بررسی سیر سنایی شناسی در ایران و جهان، سیر العباد و سیر و سلوك زائر در قالب تمثیل و رؤیا، اندیشه های كلامی سنایی، رباعیات عرفانی سنایی، كاركردهای زبانی در سخن سنایی و.... می پردازند.

سنایی آغازگر بسیاری از شیوه های شاعران مانند غزل عرفانی، مثنوی های تمثیلی و تعلیمی و شعر قلندری است و از وی به عنوان یكی از تأثیرگذارترین افراد بر اندیشه ها و آراء مولوی در نگارش مثنوی یاد می شود.

UserName