• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1381/07/24
  • تاريخ :

شما اگر عصبانی شوید

آن وقتی هایی بود که برای اعزام به جبهه سختگیری می کردند، در محل گزینش پادگان به اتفاق چند نفر دیگر از برادران مثل خودم کم سن و سال نشسته بودیم تا با ما مصاحبه کنند ، آنجا بود که من او را شناختم ، خدا رحمتش کند ، از ما که سئوال می کردند ، دست و پایمان را جمع می کردیم و خیلی مؤدب ، با ترس و لرز و احتیاط جواب می دادیم ؛ تا مبادا نظر مصاحبه کننده برگردد و آن همه چیز که ساخته بودیم خراب شود، اما او اینطور نبود؛ فوق العاده حاضر جواب و خوشمزه ، مثلا یادم هست که وقتی از او پرسیدند ؛ شما اگر عصبانی بشوید فحش می دهید علی رغم تصور همه گفت : بله . برادری که مصاحبه می کرد با تعجب پرسید : بله ؟ چه فحشی ؟ چه می گویی ؟ که او پاسخ داد : مرگ بر آمریکا ! یا در پاسخ سوال شما نماز می خوانید ؟ خیلی محکم گفت : نه . و بعد خودش تکمیلش کرد : بپا می دارم . آن روز کلی خندیدیم .

فرهنگ جبهه -  شوخ طبعیها – جلد 2

UserName