• تعداد بازديد :
  • شنبه 1383/12/08
  • تاريخ :

روزهایى كه نمى شود كسى را با یك من عسل خورد

همه ما یك ساعت درونى داریم كه از آن به عنوان بیوریتم BIORYTHM نام برده مى شود

این مطلب درباره بیوریتم یا به فارسى خودمان «زیست آهنگ» است

... از خواب كه بیدار شد حوصله هیچ كارى را نداشت. حتى از دیدن چهره اش در آینه داخل دستشویى هم فرار كرد و صورت اخمالویش را ندید!

سر میز صبحانه، اعضاى خانواده متوجه شدند «با یك من عسل هم خورده نمى شود» .

... از خانه خارج شد، به زمین و زمان بد و بیراه گفت... به محل كارش رسید، چند ثانیه بعد... همه به هم مى گفتند: «از دنده چپ بلند شده» و خودش لحظه شمارى مى كرد «كسى پا روى دمش بگذارد!!» تا...

... چند روز بعد

از خواب بیدار شد، از بودن خودش راضى بود و صبح با گرمترین لبخندها او را دعوت به فعالیت مى كرد. بوى نان تازه اى كه خریده بود، اهل خانه را از خواب بیدار كرد.

سر میز صبحانه اعضاى خانواده نفهمیدند چرا؟! اما مطمئن بودند «ته دلش قند آب مى شه!!»

... از خانه خارج شد ، حتى به درخت ها هم سلام كرد، حال تیرهاى چراغ برق را پرسید و براى خورشید دست تكان داد!

وارد محل كار كه شد با سلامى گرم، چرت همه را پاره كرد و بعد از چند دقیقه همه یواشکى به هم مى گفتند: «با دمش گردو مى شكنه!!»

ماجرایى كه خواندید ، «داستان او» نبود، داستان «من ، تو و ما و ...» است. داستان روزهایى كه به قول بعضى ها توى MOOD نیستیم، حال خوشى نداریم ، سر فرم نیستیم و خلاصه دماغمان چاق نیست!! و داستان روزهایى كه شارژ شارژ هستیم و توى پوستمان نمى گنجیم و به تَرَك دیوار هم مى خندیم! خلاصه داستان ، داستان آهنگ زندگى است. موضوعى كه طرفداران زیادى دارد.

«بیوریتم» «زیست آهنگ» و...

«بیوریتم» چیست؟

براساس تئورى «زیست آهنگ» همه انسان ها از زمان تولد تا لحظه مرگ، با آهنگى منظم روزهاى زندگى را سپرى مى كنند و الگوى رفتارى آنها تابع سه چرخه (عاطفى ،جسمانى و عقلانى ) است كه با توجه به تاریخ دقیق تولد شروع به فعالیت مى كنند.

تاریخچه شكل گیرى

تئورى ذكر شده از قرن نوزدهم (بین سال هاى 1897 تا 1902 ) براساس مشاهدات و تحقیقات مجزاى یك روان شناس و یك متخصص حلق و بینى مطرح شد.

دكتر هرمن متوجه شد كه پاسخ بیماران وى نسبت به درد ، تب و سایر نشانه هاى بیمارى حتى آسم، احتمال بروز حملات قلبى و ... در روزهاى مختلف متفاوت است.او با بررسى و ثبت این علائم ، صحبت از تغییرات 23 روزه در توان جسمى و افت و خیزهاى 28 روزه در عواطف و احساسات بیماران خود كرد!

دكتر ویلهلم نیز به طور جداگانه و بدون ارتباط با نفر اول متوجه شد بروز تب و سایر علائم بیمارى و حتى احتمال مرگ در بیماران او تابع آهنگى خاص است. و نتیجه یادداشت هاى وى نیز به اعداد 23 و 28 ختم شد.

آلفرد تلچر استاد مهندسى دانشگاه نیز متوجه شد، دانشجویان او در فراگیرى و تجزیه تحلیل مسائل مطرح شده در كلاس درس، در روزهاى مختلف، واكنش هاى متفاوتى دارند. صبر و حوصله او در ثبت و بررسى تغییرات روزانه هر فرد او را با چرخه اى 33 روزه آشنا كرد!

مفهوم اعداد

تئورى زیست آهنگ مى گوید: «هر كدام از ما توسط سه چرخه حیاتى كه از زمان تولد شروع مى شود و در تمام دوران زندگى ادامه دارد، رفتار مى كنیم. آهنگى كه مطابق با ساعات روز تغییر مى كند. درست در راستاى سایر تغییرات كه با تاریكى و روشنى روز اتفاق مى افتد ، تغییراتى همچون فشارخون  ، میزان ادرار و ...

محرك هایى مانند نور، حرارت، نیروى جاذبه و... بر روى ساعت درونى ما تأثیر مى گذارند و بیوریتم نیز روشى براى محاسبه چرخه هاى زندگى براساس اعداد ریاضى است.

همانطور كه گفته شد مى توان آهنگ زندگى هر فرد را با سه چرخه تنظیم كرد و این اعداد در واقع مختص به همین چرخه ها هستند.

ابتدا و انتهاى چرخه ها

در زمان تولد ، چرخه از خطى میانى شروع مى شود و پس از آن به سمت بالا و سپس پایین حركت مى كند ( با سرعت هاى متفاوت) . فرد متولد شده هر سه چرخه ( عاطفى ، عقلانى و جسمانى ) را از نقطه صفر شروع مى كند و در فازى فعال به نقطه اوج سخن مى رسد، پس از آن با افت مجدداً به خط میانى رسیده و با حركتى نزولى در فازى غیرفعال به انتهایى ترین قسمت این منطقه مى رسد و سپس صعودى دیگر و تكرار روزها و...

به عبارتى هر كدام از چرخه هاى ذكر شده شامل سه فاز است. بالا رونده، پایین رو و بحران.

توضیحات بیشترى درباره چرخه ها

1 -چرخه جسمانى : مدت زمان این چرخه 23 روز است و روى فاكتورهایى همچون حركات چشم ، دست ها، تناسب اندام ها، قدرت و استقامت جسمى، مقاومت به بیماری ها و... اثر مى گذارد.

2 ـ چرخه عواطف: مدت زمان این چرخه 28 روز است و میزان خوش بینى  و بدبینى ، سرحالى و افسردگى  و رفتارهاى جمعى و روابط عاشقانه افراد را تعیین مى كند.

3 ـ چرخه عقلانى: آهنگى 33 روزه دارد و با خوبى و بدى حافظه، هوش و زیركى و یا میزان یادگیرى ما در روزهاى مختلف ارتباط دارد.

معناى فازهاى مختلف

اگر یكى از چرخه هاى ذكر شده، بالاى خط میانى (خط صفر) باشد، به این معناست كه در محدوده مورد نظر (جسمانى، عاطفى و عقلانى) وضعیت خوبى دارید. براى فهم بیشتر به موارد زیر توجه كنید:

1- اوج توانایى جسمانى :قله این منحنى نشان مى دهد امروز مقاومت شما به درد زیاد است توان جسمى خوبى دارید و سرشار از حیات و سرزندگى هستید. پس به سراغ دندان پزشكتان بروید و دندانى را كه ماههاست خراب شده به دست او بسپارید ( اگرچه باید پول هاى جیبتان را هم به منشى ایشان بسپارید اما چاره اى نیست!!) اگر هم قصد عمل جراحى دارید. روز خوبى را انتخاب كرده اید و در مسابقه ورزشى هم سكوى اول!! را براى شما طراحى كرده اند. ( پس حالا متوجه شدید كه برد و باخت هاى ناباورانه تیم ملى فوتبال اصلاً دست این طفلكى ها نیست و ساعتشان مقصر است شاید هم ساعت رقبا كه كوك كوك است!!)

2 ـ اوج چرخه عواطف: امروز خوشبین هستید، اصلاً لیوان نیمه خالى ندارد، واقعاً كه باید به تیرهاى چراغ برق هم سلام كرد. با محیط سازگار هستید و (اگر به خواستگارى بروید حاضرید به تعداد موهاى عروس خانم سكه به عنوان مهریه تعیین كنید و ...)

3 ـ اوج چرخه عقلانى: امروز بهترین روز براى شركت در امتحان است، حضور شما در سر كلاس درس فقط براى یادگیرى است و خلاصه اینكه فسفر مغزتان فوران كرده!!

اما همانطور كه گفته شد هر كدام از منحنى هاى ذكر شده علاوه بر فاز فعال و قسمت صعود كننده منحنى ، فاز نزولى و غیرفعال و همچنین فاز بحران هم دارند. با كمى دقت مى توان متوجه شد كه وضعیت هر چرخه در فاز غیرفعال، درست مخالف فاز فعال و سیر صعودى چرخه هاست و میزان كارآیى ما در محدوده هاى مذكور در این مرحله چندان مناسب و قابل قبول نیست. پس در صورت امكان سعى كنید در این مدت استراحت مناسب ترى داشته باشید و به بدنتان فرصت احیا دهید.

فاز بحران چیست؟

سیستم بدن شما در این روزها كمترین بازده و راندمان را در هر سه زمینه (جسمى، عاطفى و فكرى) دارد. در این روزها بیش از هر زمان مستعد تصادفات و اتفاقات ناخوشایند هستید. معتقدین به این تئورى ادعا مى كنند در این مرحله 30 ـ60 درصد خطر وقایع ناخواسته و حوادث نسبت به سایر روزها، بیشتر است پس مراقب باشید!!

چرخه با تولد از نقطه صفر شروع مى شود، وارد فاز فعال شده، با رسیدن به بالاترین حد با سیر نزولى و گذشتن از خط میانى در (CRITICAL DAY) وارد مرحله غیرفعال مى شود. وقتى شما در نیمه فعال چرخه هستید نیرو و توانتان در حد بالایى است و با ورود به مرحله غیرفعال میزان توان و آمادگى شما در زمینه مورد نظر نیز كم مى شود. كم ثبات ترین قسمت چرخه مربوط به روز بحران است كه از خط صفر عبور مى كند و از حالت مثبت به منفى و یا بالعكس تغییر مى كند. (توانایى ناپایدار) پس به روز صفر اعتماد نكنید (در این روز ممكن است ركوردى را بشكنید و شاید هم پایتان بشكند؛ تا چه پیش آید!!)

از بیوریتم چه استفاده اى مى توان برد؟

عده اى از مردم به ویژه طرفداران این نظریه ادعا مى كنند با ثبت و بررسى دقیق این چرخه ها مى توانند كیفیت كارهایشان را بهتر كنند. مثلاً در زمان بحران بیشتر به رانندگى و اصول آن توجه مى كنند یا در شرایط بحران یكى از اعضاى خانواده سایرین با صبر و حوصله بیشترى به او كمك مى كنند تا آن مقطع را طى كند.

یكى از موارد جالبى كه در ارتباط با تأثیر«بیوریتم» در زندگى مطرح مى شود موضوع باردارى و تشكیل جنین است. معتقدین مى گویند فاز فعال هر منحنى بهترین زمان براى شروع باردارى است و مى توان انتظار تولد بهترین كودك را داشت!!

تكرار بیوریتم

درست 58  سال و 2 ماه و 7 روز پس از شروع چرخه ها و آغاز زندگى، هر سه چرخه در وضعیت مشابه زمان تولد قرار مى گیرند!

وضعیت حیوانات

به احتمال زیاد حیوانات هم از ریتمى خاص تبعیت مى كنند اما این كه در گونه هاى مختلف این آهنگ یكسان است یا خیر، هنوز بررسى مشخصى وجود ندارد. (پس اگر در جنگل گم شدید زیاد نترسید. از كجا معلوم كه درندگان اطراف شما در فاز فعال باشند!! شاید شما در فاز فعال بودید!! )

و اما فراموش نكنید تمام عوامل بیرونى و مهمتر از همه خواست و اراده شما قادر است بر رفتار و واكنش هایتان تأثیر گذارد، تأثیراتى كه مى تواند كاملاً بیوریتم شما را باطل كند.

منبع: روزنامه ایران چهارشنبه 5/12/83

مینو ضابطیان

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName