• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 2184
 • دوشنبه 1383/12/3
 • تاريخ :

لاك‎ پشتهاهم‎ پروازمی‎كنند، برنده‎‎جایزه صلح

فیلم‎‎ ایرانی‎ « لاك‎ پشت‎ ها هم پـرواز می‎ كنند » جایـزه‎‎ صلـح‎ پـنجـاه و پـنجـمیـن‎ جشنواره‎‎ سـالانـه فیلم‎ برلین‎‎ را از آن خود كرد.

واحد مرکزی خبر- این فیلـم‎ بلند كه‎‎‎ نویـسنـده، كـارگـردان‎ و تهـیـه كننـده‎ آن‎‎ بهمن قبادی‎ فیلـمسـاز ایـرانـی‎ اسـت‎ از كودكان‎ محلی‎ درعراق‎ استفاده‎‎ كرده است‎ كـه‎‎ بازیگر حرفه ای‎ نیستند.

این‎‎ فیلم‎ داستان یك‎ فرد كـُرد است‎ كـه‎ در مرز ایران‎‎ و عراق‎ در اردوگاه‎ آوارگـان در فقـر زنـدگـی‎‎ می كند.

هیأت‎ داوران‎‎ جشنواره‎ اعلام‎ كرد، ایـن فیلم‎ به طور آشکارا‎ دردی‎ را كه‎ كودكان‎ در منـاطق‎ جنـگ‎ زده‎ از آن‎ رنج‎ می‎ بـرنـد و نـابـودی‎ آینده‎ آنها را نشان‎ می‎ دهد.

UserName