• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 6053
 • سه شنبه 1388/9/17
 • تاريخ :

معادله ی خلاصه ی هذلولی

معادله ی خلاصه ی هذلولی

توضیح:

در شکل زیر می توان با حرکت دادن نقاط آبی A و B هذلولی های متفاوتی ایجاد کرد.

فعالیت:

1. آیا می توانید معادله ی هذلولی را بنویسید؟

2. اگر در این معادله مختصات Q را به جای x و y قرار دهیم، چه اتفاقی می افتد؟

موقعیت نقطه ی Q را تغییر داده و ببینید.

نقطه ی P را جا به جا کنید.

3. با قرار دادن مختصات P در معادله ی هذلولی چه اتفاقی می افتد؟

4. مختصات رأس های A و 'A چیست؟ مختصات کانون ها را پیدا کنید.

5. در شکل بالا اگر نصف قطرها، OA و OB را a و b و فاصله ی کانونی OF را c قرار دهیم، اندازه یa , b , c چقدر خواهد بود؟

6. چه رابطه ای میان این سه اندازه وجود دارد؟

نقاط A و B را جا به جا کرده و تغییرات به وجود آمده را ببینید.

به نظر شما اگر b>a و یا b=a اتفاق افتد، شکل چه تغییری می کند؟

 

دریافت پاسخ

 

ترسیم هذلولی

ترسیم هذلولی

در این فعالیت می توانید در یک محیط تعاملی پویا، هذلولی های مختلفی را ساخته و بررسی کنید....
ویژگی بیضی

ویژگی بیضی

در این فعالیت می توانید ویژگی های بیضی را در یک محیط پویا بررسی کنید....
خروج از مرکز بیضی

خروج از مرکز بیضی

در این فعالیت می توانید خروج از مرکز را در بیضی به صورت پویا بررسی کنید....
UserName