• تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1388/07/21
  • تاريخ :

اى مهر تو بهترین علایق

شهادت امام صادق علیه السلام

اى مهر تو بهترین علایق                                                                                     ‎جان‎ها به زیارت تو شایق

ما را نبود به جز خیالت                                                                                         یارى خوش و همدمى موافق

بیمارى روح را دوا نیست                                                                                     جز مهر تو اى طبیب حاذق

اى نور جمال كبریائى                                                                                          اى نور تو زینت مشارق

روزی كه دمید نور خلقت                                                                                     رخسار تو بود صبح صادق

از جلوه تو تبارك الله                                                                                             فرمود به خلقت تو خالق

حسن تو خود از جمال زهراست                                                                           اى زاده بهترین خلایق

بر تخت كمال و تاج عصمت                                                                                   آخر كه بود به جز تو لایق

تفسیر كمال ایزدى بود                                                                                        گفتار تو اى امام صادق

باشد سخن تو جاودانى                                                                                       بوده است چو با عمل مطابق

افسوس شدى شهید، آخر                                                                                 از حیله ناكسی منافق

از داغ تو شد جهان عزادار                                                                                    زیرا به تو عالمى است عاشق

ماتم زده‎ایم و غم چو دریاست                                                                             ‎دل ها همه چون شكسته قایق

                                                                                              

                                                                                                                                       «حسان»

                                                                                                                 گروه دین و اندیشه تبیان، هدهدی

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName