• تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1383/11/27
  • تاريخ :

 نمایشگاه آثار بانوان نگارگر با عنوان نگار و نگاره ها


128k

56k

28k

نمایش فیلم

واحد مركزی خبر

لازم به توضیح است عزیزانی كه مایلند فیلم را در كیفیت مطلوب مشاهده كنند،از سرعت128k و عزیزانی كه مایلند فیلم را در مدت زمان كوتاه تری load نمایند از سرعت28kاستفاده نمایند.
UserName