• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • شنبه 1388/07/25
  • تاريخ :

دارندگان بچه هاي سر به هوا !

کودک

خسته و كلافه به نظر مي رسيد، آن قدر عصبي و ناراحت، كه مي شد فهميد روز سختي را گذرانده است. كم و بيش حدس مي زدم دليل ناراحتيش چيست ولي صبر كردم تا خودش شروع به صحبت كند. در حالي كه كمي آرام تر شده بود گفت: ديوانه ام كردند، نمي دانم خودشان خسته نمي شوند از صبح تا شب يك لحظه هم آرام نمي نشيند حالا ميگم كوچيكه عقلش نمي رسه و اذيت مي كنه از بزرگه توقع ندارم.  پشت سر هم حرف مي زد و گله مي كرد از دست دو پسرش كلافه بود و به اصطلاح آمده بود قهر. بهشون گفتم تا آدم نشن و رفتارشون را عوض نكنند برنمي گردم. در حالي كه چاي گرمي جلويش مي گذاشتم گفتم البته اينجا خانه خودت است اما فكر مي كني با قهر كردن مشكلات حل مي شود. دو تا بچه را تنها توي خانه گذاشته اي كه مثلاً ادبشان كني خودش كه از اين عمل ناراحت بود بغضش را قورت داد و گفت خوب ميگي چه كار كنم.

براي زمان هايي از روز كه احساس مي كنيد بچه ها انرژي بيشتري دارند از تمرينات ورزشي مثل فوتبال و دوچرخه سواري در نزديك ترين پارك يا فضاي سبز استفاده كنيد.

پدرشان كه بيشتر اوقات به خاطر مشغله زيادش وقتي خواب هستند به خانه مي آيد و من بايد يكه و تنها همه امورات آنها را برآورده كنم. گاهي خسته مي شوم و كم مي آورم. مخصوصاً كه اين دو تا با بچه هاي ديگر هم فرق دارند.

چه فرقي؟

خوب، خيلي بازيگوش و سر به هوا هستند. كافي است فقط پنج دقيقه تنهايشان بگذارم مي توانند خانه را به آتش بكشند.

چرا فكر مي كني بچه اي كه انرژي دارد بايد 24 ساعته توي آپارتمان آرام و ساكت باشد. اصلاً تو بچه هايت را هفته اي چند بار به پارك مي بري؟

كمي فكر كرد و با تعجب گفت: هفته اي چند بار؟ دو ماه يك بار و شايد بيشتر، من كه تنهايي از پس همه كارهاشون برنمي آيم كه هفته اي چندبار به پارك ببرمشان. همين كه بتوانم به درس و مشقشان برسم هنر كرده ام.

 

خوب اشتباه تو همين جاست. شرايط كاري همسرت ايجاب مي كند كه زمان كوتاهي را با شما بگذراند و بيشتر مسئوليت خانه و بچه ها به دوش شما افتاده است. شايد نتوانسته اي خوب برنامه ريزي كني تا از همان زمان كوتاهي كه پدر بچه ها در خانه است استفاده كني.

بي برنامگي در تربيت بچه ها بزرگترين آفت است كه گريبان گير همه خانواده ها مي شود و نه تنها امروز بلكه آينده آنها را با خطر بي مسئوليتي و بي برنامگي مواجه مي كند.

يك قلپ چاي نيمه گرمش را يك نفس سركشيد و گفت: به نظر تو من چه كار كنم؟

با اين شرط قبول كردم كمكش كنم كه همه موارد را مو به مو اجرا كند او هم قبول كرد.

در درجه اول شناخت خلق و خوي هريك از بچه ها مهم است كه مادر مي تواند بهترين شناخت را روي هريك از فرزندانش داشته باشد.

 با اين شناخت مي توانيد به اصطلاح رگ خواب هر كدام را به دست بياوريد و اين راه بهترين روش براي كنترل بچه هاست.

 

 براي زمان هايي از روز كه احساس مي كنيد بچه ها انرژي بيشتري دارند از تمرينات ورزشي مثل فوتبال و دوچرخه سواري در نزديك ترين پارك يا فضاي سبز استفاده كنيد.

کودک

 از حضور پدر حتي براي نيم ساعت در بازي بچه ها استفاده كنيد، مثل بازي منچ يا شطرنج.

 زمان درس خواندن، خوابيدن، بيدار شدن از خواب، نظافت شخصي و تفريح بايد براي بچه ها تعريف و به آنها آموخته شود.

 بي برنامگي در تربيت بچه ها بزرگترين آفت است كه گريبان گير همه خانواده ها مي شود و نه تنها امروز بلكه آينده آنها را با خطر بي مسئوليتي و بي برنامگي مواجه مي كند.

مخصوصاً براي شما كه فكر مي كنيد بچه هايتان انرژي مضاعف دارند نداشتن برنامه اي دقيق و حساب شده به اتلاف انرژي مفيد آنها منجر مي شود.

 

از بازي هاي بدون تحرک کمتر برايشان استفاده نکنيد و زمينه را براي تحرک بيشتر فراهم کنيد.

از تکنيک هاي اصلاح رفتار مي توانيد براي ايجاد تغييرات رفتاري بيشتر کمک بگيريد . مثلا به آنها اخطار دهيد که اگر به صداهاي بي موردشان ادامه دهند و يا با هم سر و کله بزنند هر دوي آنها را از کارتوني که قرار است ببينند و يا خوراکي که قرار است بخورند و خيلي هم به آن علاقه دارند محروم مي کنيد . البته ، اولا اخطاري دهيد که عملي باشد و دوما حتما آنرا در موقع لزوم عملي کنيد. و در عوض در مواقع رفتار مسالمت آميز آنها را مورد توجه قرار دهيد.

حرف هايم كه تمام شد احساس كردم آرام تر شده و در روش هاي پيشنهادي عميق شده است.

آرام و زير لب زمزمه كرد تا حالا هيچ وقت فرصت فكر كردن اين موارد را نداشتم. بچه ها هم حق دارند از زندگي لذت ببرند.

يك مرتبه به خودش آمد و سريع چادرش را روي سرش مرتب كرد و گفت تا شب نشده برم، بچه ها تنها هستند.

خنده اي كردم و گفتم: پس قهر چه مي شود؟ صورتم را بوسيد و گفت ما آدم بزرگا گاهي مثل بچه ها مي شويم و قهر مي كنيم. اي كاش مثل بچه ها زود هم آشتي كنيم.

وقتي رفت مطمئن بودم كه با كمك همسر و بچه ها مي تواند  مشكلاتش را حل كند.

 

ماهنامه آشنا همراه با اضافات

تنظيم براي تبيان: کهتري

 

مقالات مرتبط 

آينده اي که در انتظار اوست

اگر فرزندي موفق مي خواهيد...

بد اخلاقم اما محبت مي خوام

ميشه منو جدي بگيريد؟

مي دوني چيا بهم نگي؟

آموزش انضباط در خانواده

راهکارهاي تربيت ماندگار

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
مسابقه ...

امتياز این سوال :
UserName