• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • شنبه 1388/07/18
  • تاريخ :

نحوه اتصال 7segment به مدار

پایه های 9 تا 15 آیسی 4511 خروجی های a,b,c,d,e,f,g به 7segment است.،هر کدام از این پایه ها با مقاومتهای 330 اهم به 7segmenپایه های a,b,c,d,e,f,g 7segment در کنار آن در نقشه مشخص شده اند.هر کدام از پایه های یکسان را در سه 7segment به هم متصل کنید.به طور مثال پایه های a هر 7segment را به هم متصل کنید این کار را برای تمامی پایه های هر 7segmen انجام دهید. t اتصال دارند

پایه وسطی هر 7segment پایه مشترک آن است.همانطور که در نقشه می بینید.در کنار این پایه عبارتی نوشته نشده است.تا این پایه تحریک نشود.7segment روشن نخواهد شد.تحریک این پایه می تواند با ولتاژ‌ صفر یا پنج ولت انجام شود.اگر تحریک آن با ولتاژ صفر باشد.از نوع کاتد مشترک است.و اگر با ولتاژ مثبت 5 ولت باشد از نوع آند مشترک است.در این مدار از نوع کاتد مشترک استفاده کنید.تحریک این پایه توسط 3 عدد ترانزیستور BC557 انجام می گیرد.این ترانزیستور از نوع pnp است.،کلکتور آنرا به منفی منبع تغذیه وصل کنید.امیتر آنها را نیز به مشترک سه 7segment وصل کنید نحوه اتصال در نقشه کاملا مشخص است.بیس این ترانزیستور ها با سه عدد مقاومت 4.7 کیلو اهم از طریق پایه های 2و1و15 آیسی 4553 تحریک می شوند.

 

UserName