• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1383/11/25
  • تاريخ :

ستارگان‎‎ سابق‎ رئال‎ در تهران


تهران‎‎ـ یك‎ تیم‎ متشكل‎ از ستارگـان دهـه‎ 90 رئال‎ مـادریـد اسپــانیــا بـرای‎‎ بــازی خداحافظی‎ شماری‎ از بازیكنان‎‎ مـطرح‎ ایـران به‎ تهران‎ می‎آید.

مانوسی‎ فر مشاور احمدرضا عـابـدزاده‎ دروازه‎ بان‎ سابـق‎ تیـم‎ ملــی‎ فــوتـبــال‎ ایـران‎ گفـت‎‎: موافقت طرف‎ اسپانیایی‎ بـرای‎ این‎‎ بازی‎ دوستانـه‎‎ دریـافـت‎ شـده و تعیین تاریخ‎ دقــیــق‎ آن‎ پـس‎ از همـاهـنگـــی‎ و مـوافقـت‎ فـدراسیـون‎‎‎ فوتبال‎ ایرانامـكـان پذیر خواهد بود.

وی‎‎ علت‎ برگـزاری ایــن‎ مسـابـقـه‎ را خداحافظی‎ بازیكنـان‎‎‎ بـزرگ‎ ایـران هـمچـون احمدرضا عابدزاده‎, حمید استـیلـی‎ و جـواد زرینچه‎ بیان‎ كرد.

مانوسی‎ فر افزود: در تیـم‎ ستـارگـان‎ رئال‎ مـادریـد بازیكنان‎‎ بزرگی‎ همچون پاكو بـویـو دروازه‎‎ بان‎ افسانـه ای‎ تیـم‎ مـلـی‎ اسپـانیـا, میگل‎ چندو, گـارسیـا كـورتـز, ریكاردو گـالـه‎ گو, روبرتو یارنی‎ بازیكـن‎ تیم‎ ملـی‎‎ كرواسی و رئال‎‎ مـادریـد, میـگـل میشل‎, امیلیو بوتراگـنیـو , میـاتـوویـچ‎, مانـولو سانچـز, هوگـو سـانچـز, مـایـكـل‎ لادروپ‎, مـارتیـن‎ واسكـز و ایـسیـودرو بـه‎ مربیگری‎ دل‎ بوسكه‎ و یا كاموچو حضور دارند.

UserName