• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1388/07/14
  • تاريخ :

مدار ارسال اطلاعات (2)

در ادامه مبحث مدار ارسال اطلاعات توسط کامپيوتر بايد به بررسي 2 IC ديگر بپردازيم آي سي CDP6402 و آي سي  Max232

آي سي CDP6402

 

Pin1 Vdd 5V ،Pin2 NC Not connected،Pin3 GND Ground

Pin4 PRD Reciver Register Disable،

Pin5:12 RBR8:RBR1 Reciver Buffer Register،Pin13 PE Parity Error،Pin14 FE Framing Error

Pin16 SFD Status Flag Disable، Pin15 OE Overrun ،Pin17 RRC Reciver Register Clock

Pin18 nDRR Data Reciver Reset،Pin19 ِDR Data Recived،Pin20 PRI Reciver Register In

Pin21 MR Master Reset،Pin22 TBRE Transmit Buffer register Empty

Pin23 nTBRL Transmitter Buffer Load

Pin24 TRE Transmitter Register Empty،Pin25 TRo Transmitter Register Out

Pin26:33 TBR8:TBR1 Transmitter Buffer Registe

Pin34 CRL Control Register Load،Pin35 PI Parity Inhibit،Pin36 Stop Bit Select

Pin37:38 CLS2:CLS1 Character length Select ،Pin39 EPE Even Parity Enable

Pin40 TRC Transmiter Register Clock

توضيح مدار:

مدار ارسال اطلاعات ،max232 , cdp6402

اگر پايه 4 اين آي سي HIGH يا يک باشد خروجي به صورت High Impedance مي باشد و شما کاراکتري بر روي LCD مشاهده نخواهيد کرد به همين خاطر در نقشه اين پايه زمين شده است پايه هاي 5 تا 12 bus يا محل ارسال اطلاعات به LCD مي باشد.

پايه 13 مربوط به Error parity است که در اين جا اگر به برنامه توجه کنيد  مي بينيد که از parity در ارسال استفاده نشده است به همين خاطر اين پايه و همچنين پايه هاي 14 و 15 که در ارسال و دريافت در برنامه لحاظ نشده اند به صورت not connect هستند پايه 16 نيز اگر high باشد باعث مي شود پايه هاي PE, FE, OE, DR به صورت High Impedance باشند و LCD موردي را نشان ندهد پايه 17 و 40 نيز مربوط به تعيين baud Rate است که در جاي خود به آن اشاره شد پايه 20 مربوط به دريافت سريال از طريق پورت سريال است در واقع هر کاراکتري که شما تايپ مي کنيد اطلاعاتش بر روي اين پايه قرار مي گيرد پايه 21 نيز مربوط به reset آي سي است که قبل از دادن تغذيه به آي سي مي بايست اين پايه زمين شده باشد.

پايه هاي 37 و 38 طول کاراکتر انتقالي را نشان مي دهند که در برنامه اين طول 8 معرفي شده است به همين خاطر پايه هاي 37و 38 که CLS1 و CLS2 ناميده مي شوند هر دو به مثبت ولتاژ متصل شده اند اگر CLS1 و CLS2 هر دو زمين باشند طول کاراکتر انتقالي 5 بيت خواهد بود اگر CLS1 به مثبت ولتاژ متصل باشد و CLS2 به زمين طول کاراکتر انتقالي 6 خواهد بود اگر CLS1 زمين باشد و CLS2 به مثبت ولتاژ متصل باشد طول کاراکتر انتقالي 7 بيت و اگر هر دو به مثبت ولتاژ متصل باشند طول کاراکتر انتقالي 8 خواهد بود اين مسئله در برنامه نيز قابل ديدن است.

 

آي سي max232

مدار ارسال اطلاعات ،max232 , cdp6402

اين آي سي را جهت ارسال و دريافت استاندارد RS232 به خاطر داشته باشيد چرا که اگر بخواهيد در اين ضمينه ها کار کنيد نياز داريد که اين آي سي را خوب بشناسيد اين آي سي داراي 4 عدد بافر NOT است 4 پين از اين آي سي همانطور که در شکل نيز مشاهده مي کنيد مربوط به ارسال و دريافت RS232 و 4 پورت ديگر مربوط به خروجي هاي و ورودي هاي اين آي سي به سخت افزار ها يا آي سي هاي ديگر موجود در مدار است منظور از ورودي اين است که گاهي ممکن است اطلاعات از جاهاي ديگر به کامپيوتر ارسال شود نه فقط از کامپيوتر به سخت افزارهاي ديگر،پايه 2 ورودي مثبت ولتاژ و پايه 6 ورودي منفي ولتاژ است اما در بيشتر موارد براي ساخت سطح منفي ولتاژ مي توانيد.

مدار ارسال اطلاعات ،max232 , cdp6402

تغذيه دوبل 5 ولت

اگر شما تنها سطح مثبت ولتاژ را داريد و از سطح منفي استفاده نمي کنيد مي بايست پايه آي سي مربوط به سطح منفي ولتاژ را که پايه 6 است را با يک خازن الکتروليت به زمين هدايت کنيد به گونه اي که سر مثبت خازن در زمين و سر منفي خازن در پايه 6 باشد يکي از مزاياي اين آي سي قيمت ارزان آن است براي اين آي سي از خازن هاي الکتروليت 1 ميکروفاراد نيز مي توانيد استفاده کنيد.

 

شماره پين هاي مربوط به ارسال و دريافت RS232

با توجه به جهت فلش ها به نوع پين ها که ورودي يا خروجي هستند مي توانيد پي ببريد

 

نتيجه گيري کلي

مدار ارسال اطلاعات ،max232 , cdp6402

دراين مدار شما با آي سي MAX 232 به عنوان رابط در استاندارد RS223 آشنا شديد که در خيلي از موارد و مداراتي که به طريقي با کامپيوتر کار مي کنند به آن نياز داريد همچنين با آي سي مربوط به درايور LCD به نام CDP6402 و با آي سي 74HC4060 براي ايجاد Baud Rate 9600bps براي هماهنگ کردن LCD با آي سي CDP6402 جهت موارد اين چنيني آشنا شديد که هر قسمت از اين مدار را مي توانيد براي موارد ديگر نيز تعميم دهيد.

 

برگرفته از: رشد ، صبحدم

تنظيم براي تبيان: سيدخاموشي

مسابقه ...

امتياز این سوال :
UserName