• تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1388/07/14
  • تاريخ :

رضایت والدین

والدین

در کار های مستحبی و نیز در مکروهات و مباحات، بهتر است رضایت ایشان لحاظ گردد. بلکه پدر و مادر در این موارد می توانند فرزند خود را امر یا نهی نمایند، که در این صورت حکم ثانویه می آید. یعنی امر مباح، مستحب، و مکروه، واجب یا حرام می شود. و لذا اگر فرزند به سفر مستحب یا مباحی رود، در حالی که پدر و مادر ناراضی هستند آن سفر، حرام بوده و نماز او در آن سفر تمام، و در ماه رمضان، روزه گرفتن در سفر برای او واجب است. و اگر او را به نماز جماعت امر کنند، حضور در جماعت، بر او واجب می شود.

برای خرید کتاب عظمت یک نگاه (مقام والدین) کلیک کنید.

تنظیم: حاجی محمد علی


برای خرید کتب اسلامی کلیک کنید.

برای خرید کتب حکمت و عرفان کلیک کنید.

برای خرید از فروشگاه اینترنتی کلیک کنید.

مسابقه ...

امتياز این سوال :
UserName