• تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1388/07/14
  • تاريخ :

هوا

هوا

هوا یکی از عناصر مهم جهان آفرنیش و لازمه ی حیات است و معمولا از چند عنصر تشکلیل شده است، از جمله: هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن و تعدادی از دیگر گاز های نادر که روی هم رفته هوا را تشکیل می دهند. تنفس هوا موجب ادامه حیات انسان است و فقدان و یا کمبود آن مرگ انسان را در پی خواهد داشت. حیات سلول ها بستگی به هوا دارد. هوا باعث سوخت و ساز و متابولیسم سلول ها شده و موجب ترمیم آن ها می گردد.

تنظیم:حاجی محمد علی

15 روز تا سلامتی/ جمشید خدادادی

تنظیم: حاجی محمد علی


برای خرید کتب خانواده کلیک کنید.

برای خرید کتب اسلامی کلیک کنید.

برای خرید از فروشگاه اینترنتی کلیک کنید.

UserName