• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 5423
 • شنبه 1388/8/23
 • تاريخ :

ترسیم بیضی

ترسیم بیضی

توضیح:

در شکل زیر دو نقطه ی سبز a و c و نقطه ی آبی رنگ P را می بینید که می توان آن ها را حرکت داد.

فعالیت:

نقطه ی P را جا به جا کرده و ببینید.

1. با حرکت P، چه منحنی به وجود می آید؟

2. خطوط سبز و بنفش چه چیزی را نشان می دهند؟

3. تمامی نقاطی که P از آن ها می گذرد، چه ویژگی دارند؟

4. بیضی را به صورت مکان هندسی تعریف کنید.

 

دریافت پاسخ

معادله ی کلی دایره

معادله ی کلی دایره

در این فعالیت می توانید دایره های مختلف را در یک محیط پویا بررسی کنید....
معادله ی دایره

معادله ی دایره

در این فعالیت، می توانید در یک محیط پویا با جابه جا کردن مرکز دایره و تغییر شعاع آن، معادلات دایره های مختلف را بررسی کنید....
ترسیم دایره

ترسیم دایره

در این فعالیت، می توانید در یک محیط تعاملی پویا دایره هایی با شعاع های مختلف رسم کنید....
UserName