• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1388/08/19
  • تاريخ :

معادله ی کلی دایره

معادله ی کلی دایره

توضیح:

در شکل زیر یک دایره می بینید که می توان با حرکت دادن نقطه های سبز رنگ A و B و C را تغییر داده و شکل دایره را عوض کرد.

فعالیت:

با تکان دادن نقاط سبز، مقادیر A, B و C را تغییر دهید، تا بتوانید دایره های زیر را ببینید:

دایره ای به مرکز (C(1,3 و شعاع r=5.

دایره ای به مرکز (C(-4,2 و شعاع r=1.

دایره ای به مرکز (C(0,-3  و شعاع r=2.

دایره ای به مرکز (C(0,0 و شعاع r=3.

1. اگر x2+y2+Ax+By+C=0 ، معادله ی کلی دایره ای به مرکز (C(a,b و شعاع r باشد؛ چه رابطه ای میان a , A و هم چنین میان B , b وجود دارد؟

مجدداً مقادیر A, B, C را تغییر داده و با توجّه به تغییرات به وجود آمده، جواب سؤال های بعدی را پیدا کنید:

2. با توجّه به مقادیر A , B , C و معادله ی دایره به شکل x2+y2+Ax+By+C=0، مختصات مرکز و شعاع دایره را تعیین کنید.

3. A , B , C چه شرایطی باید داشته باشند، تا یک دایره به وجود آید؟

 

دریافت پاسخ

 

مسابقه ...

امتياز این سوال :
UserName