• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 6477
 • دوشنبه 1388/7/13
 • تاريخ :

بچه آهو
بچه آهو

یکی بود، یکی نبود. آهوی کوچولویی توی دشت بازی می کرد که خارپشتی به او نزدیک شد و گفت:«بچه جان! از مادرت دور نشو. اگر شیر تو را تنها ببیند، شکارت می کند!» آهو پرسید:«اگر شیر تو را تنها ببیند، شکارت نمی کند؟» خارپشت گفت:«نه. من خارهای تیز و بلندی دارم که شیر از آن ها می ترسد و نزدیک من نمی شود. خارهایم را نگاه کن!» بعد خارپشت خارهای تیز و بلندش را به آهو نشان داد.

 آهو گفت:«کاش من هم خارهای تیز و بلندی داشتم. آن وقت شیر از من می ترسید.»

مادر بچه آهو، او را صدا زد و گفت:«زودباش! بیا از این جا برویم. شیر همین نزدیکی هاست!» بچه آهو به طرف مادرش رفت و گفت:«اگر خارهای تیز و بلند داشتیم شیر از ما می ترسید! همان طور که از خارپشت می ترسد!» مادر خندید و گفت:«خارپشت پاهای کوتاهی دارد و نمی تواند تند بدود و فرار کند، اما ما آهوها پاهای بلند و قوی داریم و می توانیم به سرعت باد بدویم! حالا عجله کن. تا شیر نیامده، فرار کنیم.» آهو مادرش به سرعت باد دویدند. آهو خوشحال بود که خارتیز ندارد، اما پاهایی بلند و قوی دارد و می تواند به سرعت باد بدود. مثل مادرش!

 

کیهان بچه ها

تنظیم : بخش کودک و نوجوان

********************************************

مطالب مرتبط

به بچه ها سواری می دم

یعنی شادی و سبزی و زندگی

سیاه رنگ و زیبا

مادر مهربان جوجه ها

قرمز و توپلی

روی سرم قوری دارم

من میخ هستم

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
به بچه ها سواری می دم

به بچه ها سواری می دم

دوست من سلام . من الاغ هستم . از اسب کوچکترم ولی خیلی شبیه به اسب هستم . دم و دو تا گوش بزرگ دارم من خیلی قوی هستم .....
یعنی شادی و سبزی و زندگی

یعنی شادی و سبزی و زندگی

دوست من سلام من یک قطره آب هستم .روشنو پاک و عزیز .ما قطره ها ،وقتی کنار هم باشیم ،می شویم رود .می شویم دریا ما قطره ها.........
سیاه رنگ و زیبا

سیاه رنگ و زیبا

دوست من سلام من کلاغ هستم پر و بالی سیاه رنگ و زیبا دارم .منقار من بلند و قوی است .همه چیز می خورم،صابون ،نان ،و خوردن حشره های .........
UserName