• تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1388/07/14
  • تاريخ :

چرا اينقدر خسته هستيد؟

آرامش

آرامش درست مثل حق است، معمولاً آن را دو دستي به شما نمي دهند، بلکه بايد خودت آن را به دست آوري، آرامش چيزي است که در اين روزگار بايد به دستش بياوري والا حال و روزت با کرام الکاتبين است.

شما حق داريد، فشار کار، مشکلات زندگي و... همه و همه دست به دست هم داده اند تا شما هيچ وقت مال خودتان نباشيد. شما خودتان را به بهاي اندکي به زندگي ماشيني امروز فروخته ايد. باور کنيد ماشين هم نياز به استراحت دارد، شما که جاي خود داريد؟ شما که در برابر تمام اعضا و جوارح خود بايد پاسخگو باشيد، در برابر روح و روانتان چطور؟

چرا اينقدر آشفته و خسته هستيد؟ چرا به فرداهايي که نيامده اند فکر مي کنيد و مصيبت ها و مشکلاتي که ممکن است، بله ممکن است شما را تهديد کند. اگر مي خواهي امروز و فردا و فرداهاي خود و خانواده ات هميشه سرشار از شادي و پيروزي باشد بايد به آرامش برسي، آرامش مي تواند تمام شادي ها و موفقيت ها را دو دستي به شما تقديم کند. باور کنيد رسيدن به آرامش سخت نيست.

از گذشته درس بگيريد و فراموش کنيد. امروز را درياب. به داشته ها و ارزش هايتان فکر کنيد و از همان که هستيد راضي باشيد.

اولين، بهترين و مطمئن ترين راه رسيدن به آرامش توجه به اين آيه است «الا بذکرالله تطمئن القلوب» پس بدانيد و بدانيد و بدانيد که تنها با ياد خداست که دل آرام مي گردد. اگر کسي به يک جاي مطمئن تکيه کرده باشد، هيچ وقت از طوفان و بادهاي سهمگين زندگي، آشفته نمي شود. پس اگر ياد خدا در هر لحظه، هر مکان و هر زمان همراه شما باشد هيچ چيز نمي تواند آرامش شما را بر هم بزند. فقط به راستي به خدا و مقدراتش ايمان داشته باشيد که هرچه او پسندد نيکوست. وقتي با خدا راز و نياز مي کنيم، وقتي دعا مي کنيم براي ديگران هم دعا کنيم که انرژي مثبتي توليد شود که هم ديگران از آن بهره مند شوند، هم خودمان. تازه شک نکنيد در يک نقطه ي ديگر کسي هست که به ياد شماست و شما را دعا مي کند.

در هم ريختگي را مرتب کن .هم اطرافت را هم ذهن پر از مشغله ات را. اگر ذهن پر از فکر و خيال است و جايي براي آرامش ندارد، نفس عميق بکشيد، تمرکز کنيد، قدم بزنيد. حتي در زمان غذا خوردن و صحبت کردن اگر شمرده حرف بزنيد و آرام غذا بخوريد، ضربان قلب و تنفستان کم مي شود و اين به شما اجازه مي دهد که ذهن و فکرتان جاي خالي پيدا کند.

همه چيز در بر هم زدن آرامش شما مي تواند نقش مهمي داشته باشد، از يک کفش تنگ بگير تا يک امتحان سخت. پس سعي کنيد. ساعتي مال خودتان باشد و بتوانيد به خودتان و نيازهاي واقعي تان فکر کنيد.

به لحظه هاي زيباي زندگي که داشته ايد فکر کنيد نه به گذشته اي که گذشته، از گذشته درس بگيريد و فراموش کنيد. امروز را درياب. به داشته ها و ارزش هايتان فکر کنيد و از همان که هستيد راضي باشيد. به هر حال شما جنبه هاي مثبت زيادي براي لذت بردن از خود و زندگي تان داريد.

ببخشيد تا شما را ببخشند. به جاي نفرت و کينه، عشق بورزيد. محبت و مهرورزي کليد ديگري از آرامش است. انسان ها با هم فرق دارند. پس نياز و احساس و رفتار و کردارشان هم با هم فرق دارد. اصل را بر اشتراک بگذاريد. مهرباني انرژي مثبت را توليد مي کند. مثل بچه ها صادق و مهربان و بخشنده باشيد. آن وقت مي بينيد چقدر آرامش داريد. کودکان بهترين معلم آرامش هستند. به رفتار آنها بيشتر دقت کنيد.

لبخند، لبخند را فراموش نکنيد. خنده، موسيقي روح است.

اکسيژن بيشتر، آرامش بيشتر پس در محل کار و زندگي گل و گياه را فراموش نکنيد.

مسافرت هم کمک خوبي است. دريا، کوه، طبيعت، که آرامش بي نظير مي دهند. فقط يادتان نرود که قدردان اين نعمت هاي خدا باشيد.

تنها با ياد خداست که دل آرام مي گردد. اگر کسي به يک جاي مطمئن تکيه کرده باشد، هيچ وقت از طوفان و بادهاي سهمگين زندگي، آشفته نمي شود.

زندگي شما نياز به برنامه دارد، هدف و کارهاي روزانه را بنويس و خود را ملزم کنيد که درست آنها را به انجام مي رسانيد. در کنار آن ببينيد چه عواملي شما را نگران مي کند. نگراني ها و استرس هايي که شما را تهديد مي کند، شناسايي کنيد و در جهت حل آن، راه حل ارائه کنيد.

انجام کارهاي مورد علاقه ي خودتان را فراموش نکنيد. ديگران را شاد کنيد حتي با دادن هديه اي کوچک.

مسائل کوچک را فراموش کنيد. مشکلات را ريز ببينيد تا بتوانيد آنها را حل کنيد.

به اخبار ناخوشايند توجه نکنيد به خصوص از کنار صفحه ي حوادث بي تفاوت بگذريد. البته خواندن حوادث براي افزايش تجربه مفيد است اما اگر آرامش را از شما سلب مي کند بهتر است مطالعه نکنيد.

آرامش

گاهي وقت ها صحبت و گفت و گو و مرور خاطره با دوستان قديم و جديد حسابي به آدم انرژي مثبت و آرامش مي دهد. از کنار اين توصيه بي تفاوت نگذريد. هم صله ي رحم است هم يکي از راه هاي رسيدن به آرامش.

ورزش، اين برنامه اصلاً از زندگي تان حذف نشود، هيچ وقت.

خوب است هر از گاهي چشمانتان را ببنديد، نفس هاي عميق بکشيد ، عضلات خود را شل و رها کنيد، به مناظر آرامش بخش فکر کنيد، ذهن خود را از فکر خالي کنيد و يا با شمارش معکوس تمرکز خود را متراکم کنيد . اين راه حل ها مي تواند انرژي شما را شارژ دوباره کند . البته اگر مي خواهيد به طور دقيق تر با روش هاي آرامسازي آشنا شويد کليک کنيد.

 

شاهد جوان با اندکي اضافات

تنظيم براي تبيان: کهتري

 

مقالات مرتبط

گمشده اي نا پيدا

کافيست باور کنيد

تو حاکم قلمرو خودت هستي

مي خوام با پول شادي بخرم

خوشبختي لذت است يا آرزو؟

درمان قطعي استرس هاي شما

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
مسابقه ...

امتياز این سوال :
UserName