• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1388/07/12
  • تاريخ :

آثار  نیکی به والدین

محبت به والدین

در کتاب عظمت یک نگاه (مقام والدین) از مجموعه کتب جوان و زندگی برتر در مورد آثار نیکی به والدین می خوانیم:

1- باعث طول عمر و تاخیر در اجل می شود.

2- رزق و روزی و مال و ثروت را زیاد می کند

3- از ابتلاء به فقر جلوگیری می کند.

4- نگاه با محبت به صورت ایشان عبادت است.

5- از بزرگترین واجبات ، و مهمترین اعمال شمرده می شود.

6- سختی های جان کندن را آسان نموده و انسان را عاقبت به خیر می کند.

7- حساب روز قیامت را آسان می سازد.

8- باعث رضایت و خشنودی خدا می شود.

برای خرید کتاب عظمت یک نگاه (مقام والدین) کلیک کنید.

تنظیم:حاجی محمد علی


برای خرید کتب خانواده کلیک کنید.

برای خرید کتب حکمت و عرفان کلیک کنید.

برای خرید از فروشگاه تبیان کلیک کنید.

UserName