• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1383/11/20
  • تاريخ :

سرخ‎ آبیها به‎ هواداران‎ واگذار می‎شوند


تهران‎ ـ باشگاههای‎ پرسپولیس‎ و استقلال‎ بـه‎ هواداران‎ واگذار می‎ شود.

معاون‎‎ ورزشی‎‎ سازمان تربیت‎ بدنـی بـا اعلام‎ این‎ خبـر گفـت‎ : بخـش‎ عمـده‎ مـراحـل‎ قانونـی‎ واگـذاری‎ دو بـاشگـاه‎ استـقـلال‎ و پرسپولیس‎ تهران‎ به‎ صورت‎‎ شركت سهامـی‎ عـام‎ برای‎ مردم‎‎ انجام شده‎ است‎.

قدمی‎ افزود: سیاست‎‎ سازمـان‎ تـربـیـت بدنی‎‎‎ به‎‎ عنوان‎‎ متولی فعلی این دو باشگـاه واگـذاری‎ آنهـا بـه‎ مــردم‎ اســت‎ و اگــر می‎‎خواستیم‎‎ به‎ بخش‎ خصوصی واگذاری‎ كنـیـم , یقینا مشتری‎‎‎های زیادی داشتنـد كـه‎ حـاضـر بودند با مبالغ بالا این‎ باشگاه‎‎ ها را در اختیار داشته باشند.

UserName