• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1438
 • چهارشنبه 1388/7/8
 • تاريخ :

سر قاریان گناهکار آرد می شود!

حفظ قران

در کتاب منتخب میزان الحکمة که به همت استاد محمّدی ری شهری گردآوری شده است، روایتهای درربار و معرفت آموز پیرامون کتاب آسمانی قرآن کریم آمده است که پاره ای از آن از نظر و محضرتان خواهد گذشت.

 

1. « فضیلت قرآن »

پیامبراکرم(ص) : برتری قرآن بردیگرسخنان،همچون برتری خداست بر خلق خود.

امام علی (ع):خداوند سبحان، قدرت خویش را درکتابش نمایان ساخت و بدین سان خویشتن رابه بندگانش،بی آنکه اورا ببینند، نشان داد.

2. « قرآن همیشه تازه است » 

پیامبراکرم(ص):هرکه خواهان علم پیشینیان وآیندگان، ازاول تا به آخردنیاست،درقرآن کاوش و تأمّل کند.

پیامبراکرم(ص) : در دوزخ آسیابی آهنی است که با آن سَرهای قاریان و عالمان گنه کار آرد می شود.

امام علی (ع): قرآن هراندازه هم تکرارشودوبه گوش خورد،باز کهنه نمی شود.

 بحارالانوار:از امام صادق(ع)سؤال شد:چه سرّی هست که قرآن هر چه بیشتر خوانده وبحث شود،برتازگی وطراوت آن افزوده می شود؟

حضرت فرمودند: چون خداوند تبارک و تعالی،آن راتنها برای زمانی خاصّ ومردمی خاصّ قرارنداده است.ازاین رو، در هر زمانی وبرای هر مردمی، تا روزقیامت تازه وبا طراوت است.

3. «آموختن قرآن و آموزش دادن آن »

پیامبراکرم(ص):به کسی که قرآن می خواند، گفته میشود،بخوان وبالا رو و با ترتیل بخوان،همچنان که در دنیا با ترتیل می خواندی؛ زیرا منزلت و جایگاه تو درآخرینآیه ای است که می خوانده ای.

امام علی (ع):از جمله حقوق فرزند بر پدر،این است که نامی نیکو براو بنهد و بخوبی تربیتش کند و قرآن را به او بیاموزد.

امام صادق(ع) : هرکس در جوانی قرآن بخواند،قرآن باگوشت و خون اوعجین شود.

4. « ترغیب به حفظ قرآن »

پیامبراکرم(ص):کسی که دراندرونش،چیزی از قرآن نیست،همانند خانه ای ویران است.

امام صادق(ع):هرکس سوره ای از قرآن رافراموش کند،آن سوره(در بهشت)،به صورتی زیباو درجه ای رفیع دربرابرش مجسم می شود و چون او را ببیند،گوید: تو کیستی؟

چقدرزیبایی!کاش ازآن من بودی.

جواب دهد:مرانمیشناسی؟ 

من فلان سوره هستم.اگر مرا فراموش نکرده بودی، تورابه این مکان بالا می آوردم.  

5. « تشویق به تلاوت قرآن »

پیامبراکرم(ص):هر گاه فردی از شما دوست داشته باشدکه با پروردگارش سخن بگوید،قرآن بخواند.

پیامبراکرم(ص): بر تو باد خواندن قرآن؛زیراخواندن آن کفّاره گناهان است و پرده ای در برابر آتش وموجب ایمنی از عذاب. 

6. « خواندن قرآن با صدای خوش »

پیامبراکرم(ص): هر چیزی زینتی دارد و زینت قرآن صدای خوش است.

پیامبراکرم(ص)- درپاسخ به این سؤال که چه کسی قرآن رااز همه خوشتر می خواند-فرمودند:کسی که هر گاه قرآن خواندن اورا بشنوی،ترس وخشیّت از خدا را دراوببینی.

7. « آداب قرائت قرآن »

پیامبراکرم(ص): گذرگاه قرآن را نظافت کنید. عرض شد :ای رسول خدا، گذرگاه قرآن چیست؟ فرمودند:دهانهایتان.

عرض شد: با چه تمیزش کنیم؟

فرمودند:بامسواک کردن.

امام علی (ع):بدانید که در قرآن خواندنی که باتدبّر همراه نباشد،خیری نیست.

امام صادق(ع)-در پاسخ به سؤال از ختم کردن قرآن دریک شب -فرمودند:خوش ندارم که آن را درکمترازیک ماه بخوانی.

8. « کسی که قرآن لعنتش می کند »

پیامبراکرم(ص): ِای بسا قرآن خوانی، که قرآن لعنتش می کند.

پیامبراکرم(ص): تو تاآن زمان(در حقیقت)قرآن می خوانی، که تو را (از گناهان ) بازدارد.پس اگر باز نداشت قرآن نخوانده ای. 

پیامبراکرم(ص) : در دوزخ آسیابی آهنی است که با آن سَرهای قاریان و عالمان گنه کار آرد می شود.

امام علی (ع):بدانید که در قرآن خواندنی که باتدبّر همراه نباشد،خیری نیست.

9. « گوش دادن به قرآن »

پیامبراکرم(ص):هر که به یک آیه از کتاب خدا گوش دهد،ثوابی دو چندان برایش نوشته شود و هرکه یک آیه ازکتاب خدا تلاوت کند،روز قیامت آن آیه نوری برای او باشد.

امام صادق(ع) : هرگاه قرآن در حضور تو خوانده شد، واجب است که گوش کنی وخاموش مانی.

10. « تفسیر به رأی »

پیامبراکرم(ص) : خداوند جلَّ جلاله فرمود: به من ایمان نیاورده است،کسی که سخن مرا براساس رأی خودش تفسیر کند.

پیامبراکرم(ص): بیشترین چیزی که بعداز خود برای اُمتم ازآن می ترسم،مردی است که قرآن را تأویل نابجا کند.

____________________________

[ منبع: منتخب میزان الحکمة\محمّدی ری شهری\صفحات۴۵۶إلی۴۶۳.]


تنظیم برای تبیان: شکوری

رابطه قرآن و هنر

رابطه قرآن و هنر

رابطه قرآن و هنر
آیت الله بهجت و حفظ قرآن

آیت الله بهجت و حفظ قرآن

آیت الله بهجت و حفظ قرآن
قرآن در منظر صاحبان عصمت

قرآن در منظر صاحبان عصمت

قرآن در منظر صاحبان عصمت
نردبان صعود به درجه پیامبران

نردبان صعود به درجه پیامبران

نردبان صعود به درجه پیامبران
UserName