• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1388/07/06
  • تاريخ :

مبانی اندیشه سیاسی در اسلام منتشر شد

مباني انديشه سياسي

کتاب مبانی اندیشه سیاسی در اسلام نوشته سید‌صادق حقیقت به همت سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری رسا، کتاب مبانی اندیشه سیاسی در اسلام در دوازده فصل به بررسی مبانی موجود در این موضوع پرداخته است.

جایگاه سیاست در طبقه‌بندی دانش اسلامی، مقایسه فلسفه سیاسی، شریعت‌نامه‌نویسی و اندرزنامه‌نویسی، ارتباط فلسفه سیاسی و فقه سیاسی، مبانی کلامی اندیشه سیاسی اسلامی، فقه سیاست خارجی، اجتهاد و دستگاه تفسیرگر نصوص دینی عناوین فصل‌های یک تا شش این کتاب است.

فصل هفتم این کتاب مبانی اندیشه سیاسی در اسلام، اندیشه سیاسی اسلامی و روش‌شناسی‌های مدرن نام دارد.

همچنین مبانی اندیشه سیاسی در قرآن و سنت، نظریه‌های مشروعیت در اندیشه سیاسی شیعه، اسلام و عرفی‌گرایی، ارتباط دین و سیاست در اندیشه سیاسی شیعه و رویارویی اندیشه سیاسی اسلامی با تجدد در فصل‌های هشتم تا دوازدهم مورد بررسی قرار گرفته است.

این اثر می‌کوشد با ارائه مبانی فلسفی، فقهی، روش‌شناسانه، کلامی، قرآنی و روایی از یک طرف و طرح مهم‌ترین و اصلی‌ترین مسائل حوزه اندیشه سیاسی از طرف دیگر، زمینه هرچه بهتر دیگر دروس اسلامی را فراهم کند.

نویسنده در بخشی از مقدمه این اثر آورده است: «وقتی از دین اسلام سخن می‌گوییم، باید مراد خود را مشخص کنیم، این امر ما را در جای جای مباحث کتاب یاری خواهد کرد. اسلام یک عبارت است از متون وحیانی و مقدس (قرآن و سنت)، اسلام دو به قرائت‌های اسلام یک و اسلام سه به عملکرد مسلمانان در طول تاریخ مربوط می‌‌‌شود. اسلام یک در زمان غیبت تنها به شکل قرآن و سنت در دسترس است و همین که برداشت از آن به میان می‌آید، به اسلام دو بدل می‌شود.»

به باور نگارنده، در زمان حضور معصوم(ع) می‌توان از اسلام یک سخن گفت، چرا که امام قرآن ناطق است. اسلام سه به درس حاضر مربوط نمی‌شود، هرچند در درس تاریخ تحول دولت در اسلام محوریت دارد. بنابراین مبنای این درس قرائت‌های موجود در حوزه اسلام دو، اعم از فلسفه سیاسی و فقه سیاسی است. در این متن اندیشه سیاسی اسلامی به اسلام دو اشاره دارد.

نویسنده معتقد است که اندیشه سیاسی هر اندیشمند با تلقی وی از هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، انسان‌شناسی و روش‌شناسی ارتباط دارد، اگر فقیه یا فیلسوف سیاسی در حوزه‌های فوق هر مبنایی به شکل خودآگاه یا ناخودآگاه اتخاذ کند، در اندیشه سیاسی‌اش به شکل مستقیم یا غیر مستقیم تأثیر می‌گذارد.

کتاب «مبانی اندیشه سیاسی در اسلام» تألیف سید‌صادق حقیقت در 292 صفحه برای نخستین بار در شهریورماه سال جاری از سوی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) منتشر شده است.

UserName