• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1337
 • پنج شنبه 1388/7/9
 • تاريخ :

 آيت‏اللَّه شيخ هادي تهراني

آيت الله شيخ هادي تهراني

 

زندگی نامه:

حاج شيخ هادی فرزند ملا محمد امين معروف به تهرانی، یکی از علما و دانشمندان بزرگ قرن چهادرهم هجری است. تهرانی در فقه و اصول و تفسير، حکمت و کلام و حديث و ادبيات عرب مهارت داشت. ابتدا مقدمات سطوح فقه و اصول را در تهران و اصفهان به پايان برد، او از شاگردان صاحب روضات و حاج ميرزا محمد هاشم و اعلام ديگر اصفهان بود. تهرانی چند سال متوالی در عتبات از محضر فاضل ايروانی و شيخ العراقين تهرانی و مرحوم ميرزای شيرازی عليهم الرحمه به خوبی بهره مند بود و خود به درجه اجتهاد در جمله مدرسين علما قرار گرفت.

تهرانی محققی دقيق و فقيهی کم نظير بود، فکری صائب و وقتی کامل و تحقيقی وافر داشت. او دانشمندی تمام عيار، جامع علوم عقلی و نقلی بود، و اعلامی چند سالها از کرسی درس او بهره مند بودند، که خود به مقام استادی رسيدند. از آثار مهم اوست: ودايع نبوت در فقه، توحيد، تفسير آيه نور؛ اتقان در اصول، منظومه در کلام، منظومه در نحو، و رسائلی در عبادات و فروع دين (شامل طهارت، صوم و صلوة، حج و خمس و زکوة و غيره...) وفات اين دانشمند الهی را در سال 1321 در نجف نوشته اند.


منبع: سایت شعائر

تهیه و تنظیم: فریادرس گروه حوزه علمیه

آيت‏اللَّه سيد محمد حسيني همداني

آيت‏اللَّه سيد محمد حسيني همداني

آيت‏اللَّه سيد محمد حسيني همداني
علامه شیخ حر عاملی

علامه شیخ حر عاملی

علامه شیخ حر عاملی
آيت الله حاج سيد مرتضی لنگرودی

آيت الله حاج سيد مرتضی لنگرودی

آيت الله حاج سيد مرتضی لنگرودی
آیت الله محمد ابراهیم آیتی

آیت الله محمد ابراهیم آیتی

آیت الله محمد ابراهیم آیتی
UserName