• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1383/11/18
  • تاريخ :

نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی در پاكستان


128k

56k

28k

نمایش فیلم

واحد مركزی خبر

لازم به توضیح است عزیزانی كه مایلند فیلم را در كیفیت مطلوب مشاهده كنند،از سرعت128k و عزیزانی كه مایلند فیلم را در مدت زمان كوتاه تری load نمایند از سرعت28kاستفاده نمایند.
UserName