• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1383/11/14
  • تاريخ :

دیدار تیمهای‎ ایران‎ وبوسنی‎

آخرین دیدار تدارکاتی قبل از بازی با بحرین


تهران‎‎ ـ تیم‎ ملی‎ فوتبال‎ ایـران امـروز در بازی‎ تداركاتی‎‎‎ مقابل‎ بوسنی قرار می گیرد.

به‎ گزارش‎ واحد مركـزی‎ خبــر, تـیــم‎ فـوتبـال‎ كشورمـان‎ كـه‎‎‎ هـفتـه آیـنـده در نخستیـن‎ دیـدار خود در گروه‎ دومسـابـقـات‎ مقدماتـی‎‎ جـام‎ جهـانـی آلمـان‎ در شـهـــر منــامه‎‎ به دیدار بحریـن‎ می‎ رود, امـروز از سـاعـت‎ 16 در ورزشگــاه‎ آزادی‎ مقـابـل‎ این‎ تیم‎ اروپائی‎‎ قرارمیگیرد.

تیمهای‎ فوتبال‎ ایران‎ و بوسنی‎ پیش‎ از این‎ 3 بار به‎‎‎ مصاف‎ هم‎ رفتـه انـد كـه یـك‎ برد,یـك‎‎ تسـاوی‎ و یـك بـاخـت‎ حـاصـل‎ ایـن‎ بـازیهـا بـوده‎ است‎.

امشب‎ تیـم‎‎ فـوتبـال‎ بحـریـن‎ هــم در بـازی‎ تداركاتی‎ در شهر دوحه‎ قـطر مقـابـل‎ لـبنـان‎ قرار می‎ گیرد.

بازی‎ ایـران‎‎ وبحـریــن در راه‎ جــام‎ جهـانـی‎‎ آلمان‎‎ 21 بهمن برگزار می شود.

سرمربی ‎‎‎بوسنی: تیم‎ ایران‎ بازی‎ سختی دارد

تهران‎‎ـ سرمربی‎‎ تیم‎ فوتبال‎ بوسنی وهرزگوین گفت‎:انتظار یك‎ بازی‎ آسان‎ نداشته‎ بـاشیـد, بلكه‎ تیم‎ ایران‎ یك‎ بازی‎ سخت‎‎ خواهد داشت.

 بلاژ اسلیشكوویچ‎ افزود: هدف‎ ما برگزاری‎ با كیفیـت‎ مقـابـل‎ تیم‎ ایران‎ و كسب‎ آمادگـی‎ بـرای‎‎ بـازی بـا بلژیك‎ در چارچوب‎ رقابت‎ های‎ مقدماتـی‎ جـام‎ جهانی‎ 2006 است‎.

وی‎ تصریح‎ كرد: قصد داشتیم‎‎ با تیم كامـل‎ و با همه‎‎ بازیكنان‎‎ به تهران سفر كنیـم‎ امـا چهــار بازیكن‎ خوب‎ ما به‎ علـت‎‎ مصـدومیـت نتوانستند دراین‎ سفر ما را همراهی‎ كـننـد كه‎ آنها نیمی‎‎ از توانایی تیم‎ ما بودند. سرمربی‎‎ تیم‎ بوسنی تاكید كرد: بـازیـكنـان‎ حاضر بهترین‎ های‎ ما هستند و فكر مـی‎ كنـم‎ هر دو تیم‎ یك‎ بازی‎ خوب‎ و با كیفیـت‎ ارائه‎ كنند.


سابقه‎ بازیهای‎ ایران‎ با بوسنی‎

تهران‎‎ ـ تیمهای‎ ملی‎‎ فوتبال‎ ایران و بوسنی چهارشنبه‎‎‎ در یك‎ بازی‎ دوستانه در تهران‎ به مصاف‎ هم‎ خواهند رفت‎.

تیم‎ ملی‎ فوتبال‎ ایران‎‎ تاكنون سه‎ بار به‎‎‎ مصاف‎ تیم‎ بوسنی‎ رفته است‎ كه حـاصـل‎ آن‎ یك‎‎‎ تساو, ی‎‎‎ یك شكست‎ و یك پیروزی برای تیم‎ ایران‎ بوده‎ است‎ .


تركیب تیم ملی بوسنی در بازی فردا با تیم ملی ایران

صالح حمیدزیچ ، بالیچ و بولیچ مقابل ایران

تیم ملی بوسنی كه برای انجام یك دیدار تداركاتی با تیم ملی فوتبال كشورمان به تهران سفر كرده است امروز در زمین شماره 1 ورزشگاه آزادی به تمرین پرداخت.

 تیم ملی بوسنی در غیاب چند بازیكن خود از جمله سرگئی باربارز مهاجم تیم هامبورگ به ایران سفر كرده و با تركیب زیر كه سیستم 1-3-2-4 است به مصاف ایران خواهد رفت.

كنان هاساجیچ ( دروازه بان)-امیر اسپاهیچ –برانیمیر بالیچ –نینوسلان میلنكوویچ-ایوان مدوید-ولادان گرولیچ-ایویكا گرلیچ – حسن صالح حمیدزیچ – دراگان بلاتناك –الویر بالیچ و الوپر بولیچ

ذخیره ها: المیر تولجا – دوژان كركز – ولیمیر ویدیچ – بولند بیشچویچ – سنیلاد ایبریچ

UserName