• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1382/09/03
  • تاريخ :

برنامه روز اول  بازیهای جام رمضان تبیان

یكشنبه مورخ 2/9/82

ساعت 22    دو تیم یاران و دكتر حسابی از گروه الف

ساعت 30/22        دو تیم شاهین و رمضان از گروه ج

ساعت 23   دو تیم سازمان تبلیغات و جوانان از گروه ب

ساعت 30/23       دو تیم طوفان و تبیان 2 از گروه ج

توجه :

- زمان و برنامه بازیهای بعدی متعاقباً اعلام خواهد شد .

- زمان و بازیها تغییر نمی كند .

- تمامی نفرات تیمها موظف اند 15 دقیقه قبل از آغاز بازی در سالن حضور داشته باشند .

- بازیها در سالن یادگار امام مجموعه ورزشی انقلاب انجام می شود .

- اسامی تمام نفرات شركت كننده و گروهبندی بازی ها در سایت ثبت شده است .

UserName