• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1383/10/30
  • تاريخ :

منتخبان جشنواره موسیقی نواحی ایران

ششمین جشنواره‎ موسیقی‎‎ نواحی ایران با معرفی‎ برگزیدگان‎‎‎ این جشنواره‎ در كرمان به‎ كار خود پایان‎ داد.

واحد مركزی خبر - درمراسم‎ پایانی‎ این‎ جشنواره‎ از 67 هنرمند موسیقی‎‎ نواحی ازاستان‎‎ های‎ ایلام‎، سیستان و بلوچستان‎‎‎‎، مازندران، گیلان، گلستان، كهكیلویه‎ و بویراحمد، فارس‎، چهارمحال‎ و بختیاری‎، خراسان‎‎‎، كرمان، آذربایجـان شرقی‎، كرمانشاه‎ و لرستان‎ تجلیل‎ شد.

همچنین‎‎ رتبه‎‎ اول‎ و نماد معنوی‎ این جشنواره به‎‎ تعبیراتصال‎‎ سنت‎ قدیم‎ به نسل جوان‎ حاضر به‎‎ نوجوان11 ساله محمد گلدی‎‎ نـژاد از گلستان‎ اهدا شد.

نخستین‎ بار از 36 استاد موسیقی‎‎ نواحی ایران‎‎ با اهدای‎ لوح‎ برنـز به‎ آنان تقدیر شد.

ششمین‎‎ جشنواره‎ موسیقی‎‎ نواحی ایـران از 23 تا 27 دی‎ در دو بخش‎ مسـابقـه‎ و جـنبـی‎ در كرمان‎ برگزار شد.

UserName