• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1383/10/30
  • تاريخ :

مراسم برائت از مشركین در مسجد الحرام


128k

56k

28k

نمایش فیلم

 واحد مركزی خبر

لازم به توضیح است عزیزانی كه مایلند فیلم را در كیفیت مطلوب مشاهده كنند،از سرعت128k و عزیزانی كه مایلند فیلم را در مدت زمان كوتاه تریload نمایند از سرعت28kاستفاده نمایند.
UserName